BII е термин, използван от пациенти и лекари за обозначаване на широк спектър от симптоми, които могат да се развият след реконструктивно или козметично увеличаване на гърдите с гръдни импланти. Понякога се среща и като подвид на състояние наречено...