Избор на лекар и клиника

Каква е разликата в избора ви на лекар и клиника за естетична хирургия и естетична дерматология?

Как да избера лекар-специалист по естетична хирургия

Специалност на лекаря

Популярността на пластичната хирургия се увеличава постоянно, а с това и желанието на много лекари да станат пластични хирурзи нараства. За щастие на пациентите, това не става толкова лесно, защото изисква продължително обучение и дълъг опит.

Уверете се, че избраният от вас специалист е дипломиран и правоспособен лекар и има призната специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Това можете да направите чрез регистъра на съсловната организация на лекарите в България – Българския лекарски съюз и професионалната организация на пластичните хирурзи – Българската асоциация по пластично-възстановителна и естетична хирургия.

Съгласно действащия Медицински стандарт по Пластично-възстановителна и естетична хирургия (ПВЕХ), оперативни естетични и възстановителни интервенции могат да се извършват само от лекар с призната специалност по ПВЕХ. Възможно е извършването на специализирани естетични корекции в отделни области на тялото и от други специалисти с призната хирургична специалност със съответната насоченост. Поставяне на гръдни импланти може да извършва само лекар специалист по ПВЕХ.

Лекар специализант по ПВЕХ може да извършва естетично-хирургични операции само в присъствието и под контрола на лекар-специалист.

Друг лекар-специалист, чието присъствие е задължително е анестезиологът, който отговаря за упойката и обезболяването по време на интервенцията и непосредствено след нея.

Други медицински специалисти, които се грижат за пациента са операционната сестра, която ще асистира на хирурга по време на операцията, както и медицинската сестра, която се грижи за пациента по време на възстановителния период непосредствено след операцията.

В какво лечебно заведение се извършват пластичните операции?

Уверете се, че мястото, на което се извършват пластичните операции е регистрирано лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. Това ще ви даде гаранция, че структурата отговаря на медицинските изисквания за извършване на такава дейност и разполага с необходимото оборудване и медицински специалисти.

Пластичните операции се извършват в болнични лечебни заведения, както и в лечебни заведения за извънболнична помощ – амбулатория за специализирана медицинска помощ, медицински център, медико-дентален център.

Как да избера специалист по естетична дерматология

Специалност на лекаря

За разлика от пластичната хирургия, при естетичната дерматология няма утвърден медицински стандарт по естетична дерматология. Въпреки това, по определение дерматологията е наука, която се занимава с лечението и диагностиката на кожата и кожните придатъци, което предполага, че специалистът по естетична дерматология следва да притежава призната специалност Кожни болести.

Процедури, които не попадат изцяло в графата естетика (отстраняване на бенки и новообразувания чрез лазер или хирургично) следва да се извършват от лекар специалист по дерматология, съгласно утвърдения Медицински стандарт „Кожни и венерически болести“.

В какво лечебно заведение се извършват естетично-дерматологичните процедури?

Лекарят-дерматолог извършва естетично-дерматологичните процедури в регистрирано лечебно заведение за извънболнична помощ – групова или самостоятелна практика или медицински център или в кабинет в структурата на болнично лечебно заведение.

Недопустимо е извършването на инвазивни естетично-дерматологични процедури (филъри, ботокс, лазер) в салони за красота и други структури, които не са регистрирани по смисъла на Закона за лечебните заведения.

Запознайте се и с:

Права на пациента в естетичните процедури

Какви права имате като пациент в България?

Права на пациента извън България

Какви са вашите права като български пациент в чужбина?

Видове медицински изделия

С рискове и безрискови – научете повече за видовете