Какво представлява Breast Implant Illness (BII) или болестта на гръдните импланти?

4 Sep 2021 | Breast implant illness

BII е термин, използван от пациенти и лекари за обозначаване на широк спектър от симптоми, които могат да се развият след реконструктивно или козметично увеличаване на гърдите с гръдни импланти. Понякога се среща и като подвид на състояние наречено автоимунен/възпалителен синдром, индуциран от адюванти (ASIA). BII може да възникне при всеки тип гръден имплант, включително такъв със силиконов гел, с физиологичен разтвор, с гладка или текстурирана повърхност, с кръгла или капковидна форма.

BII може да се прояви по различен начин при отделните хора. Симптомите могат да включват:

 • болки в ставите и мускулите
 • хронична умора
 • проблеми с паметта и концентрацията
 • проблеми с дишането
 • нарушение на съня
 • обриви и кожни проблеми
 • сухота в устата и сухота в очите
 • тревожност
 • депресия
 • главоболие
 • косопад
 • стомашно-чревни проблеми
 • необяснимо покачване или загуба на тегло

Симптомите могат да се появят по всяко време след поставяне на имплантите. Някои хора развиват симптоми веднага, докато при други те се развиват години след поставянето.

Много от симптомите на BII са свързани с автоимунни и съединително-тъканни нарушения, като лупус, ревматоиден артрит и склеродермия. В някои случаи, хора, които имат BII, биват диагностицират и с друго автоимунно или съединително-тъканно заболяване, но това не е задължително.

В много, но не непременно във всички случаи, операцията за отстраняване на гръдните импланти подобрява или напълно премахва симптомите на BII.

Към момента, BII не е призната за официална медицинска диагноза. Синдромът BII е недостатъчно изучен като самостоятелно заболяване и механизмите на възникване не са напълно изяснени.

Според д-р Даяна Зукърман, президент на Националния център за здравни изследвания в САЩ и изследовател, който изучава проблемите на безопасността на гръдните импланти „BII е група от симптоми, които не се вписват в никоя друга класическа диагноза на заболяване. Вярваме, че в крайна сметка тя ще бъде призната за медицинско състояние, но този процес ще отнеме време.“

В последните години, BII се радва на повече внимание от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA), големите асоциации на пластичните хирурзи и други здравни власти. През май 2019 г. FDA публикува изявление, в което отбелязва, че служителите на агенцията „предприемат стъпки за по-добро охарактеризиране на [BII] и свързаните с него рискови фактори и обмислят начини да помогнат на жените да разполагат с цялата информация, от която се нуждаят, за да вземат информирани решения относно поставянето на гръдни импланти или премахването предходно поставени импланти в опит да се овладеят симптомите. ” През октомври 2019 г. FDA публикува проект на препоръки към производителите на импланти за ново етикетиране на гръдни импланти. FDA посъветва производителите да включат информация за риска от системни симптоми, т. нар. box warning, както и в информационна брошура за пациента.

Американското дружество на пластичните хирурзи и Фондацията за образование и изследвания по естетична хирургия разработват и финансират нови изследвания на BII.

Колко са случаите на BII?

Към днешна дата няма проучвания, които да могат достоверно да покажат колко на брой са случаите на BII, както и каква е честотата на възникване на това състояние. Все повече жени, обаче, съобщават за симптоми на BII през последните няколко години и това най-вероятно се дължи на групите за взаимопомощ в социалните мрежи и медийното отразяване.  

Как се диагностицира BII?

Няма специални диагностични тестове или диагностични критерии за BII.

BII пациентите, обичайно, имат множество разнообразни симптоми. Много от тях са  преминали консултации с други лекари-специалисти, преди да допуснат, че симптомите им могат да бъдат свързани с имплантите.

По принцип, за  BII може да се мисли след като са изключени всички други причини и заболявания, които могат да са довели до симптомите. Може да се наложи провеждане на различни изследвания, включително такива за други автоимунни състояния; трябва да се  провери дали някои симптоми са се подобрили, когато пациентът е получил лечение за други състояния. В някои случаи, може да се окаже, че пациентът има както BII, така и друго автоимунно заболяване или друго заболяване, което може да допринася към клиничната картина.

Лечение на BII

BII не е добре изучено заболяване и различните пластични хирурзи могат да  предприемат различни подходи за лечение.

Към момента, подходът, който показва повлияване на симптомите на BII е отстраняването на имплантите, но не и подмяната им с нови.

Препоръчителна в тези случаи е т. нар. „en bloc капсулектомия“ – премахване на импланта заедно  с капсулата. По този начин се предотвратява на изливането в тялото на силикон, биофилм (колонии от бактерии, които се залепват една за друга и импланта), или други вещества, които се намират в капсулата. Освен това, пълното отстраняване на капсулите може да намали риска от събиране на течност в тази област след операцията (известно като серома).

Някои жени, които са имали симптоми на BII, избират да заменят имплантите си с нови от различен тип – например да преминат от имплант с текстуриран силиконов гел към гладък или напълнен с физиологичен разтвор. Този подход може да подобри симптомите на BII, но не е сигурно дали те няма да се завърнат с течение на времето.

Ако обмисляте операция с цел справяне със симптомите на BII, не забравяйте да попитате пластичния си хирург за рисковете и ползите от различните подходи за хирургично лечение. Важно е също да запомните, че не е възможно да се предвиди дали отстраняването на Вашите импланти ще подобри симптомите на BII.

Какво можем да очакваме след отстраняване на импланти за лечение на BII

Изследванията от резултатите след операция по отстраняване на импланти поради BII, са ограничени. Според доклад на Американското дружество за естетична пластична хирургия, едно малко проучване при 100 пациенти със самоотчетена BII, в практиката на един хирург, е показало, че 89% от експлантираните пациенти с капсулектомия, са имали подобрение в някои от симптомите си в рамките на 3 месеца след операцията.

Подобрение е наблюдавано в умората, когнитивните проблеми, парещата болка в гръдната стена и гърдата/ите, сухотата в очите, тревожността и болките в ставите. Друго проучване, публикувано от холандски изследователи през 2013 г., разглежда 80 жени със силиконови импланти, които съобщават за автоимунни симптоми. Изследователите установяват, че симптомите се подобряват при 69% от жените след операция по отстраняване на импланта.

Важно е да се отбележи, че много, но не всички пациенти са изпитали подобрение в симптомите на BII след отстраняване на имплантите.

Промяната на някои навици, включително хранителен режим, спорт и намаляване стреса могат да доведат до допълнително редуциране на възпалението в тялото и по този начин да спомогнат за цялостно възстановяване.

Кой е изложен на по-висок риск от BII?

BII е по-вероятно да се отключи при хора, които имат лична или фамилна история за автоимунни състояния, алергии или състояния като синдром на раздразнените черва, мигрена, хронична умора или фибромиалгия. Няма доказателства, че анамнезата за рак на гърдата или друг рак увеличава риска от развиете BII.

От какво се причинява BII?

Към момента не е известно защо някои жени с гръдни импланти развиват BII. Водещата хипотеза е, че някои хора са предразположени към имунна реакция към материалите, използвани за конструиране на гръдни импланти, създавайки възпаление, което води до симптоми като болки в ставите и мускулите, обриви и стомашно-чревни проблеми.

Проучванията показват, че вещества от гръдните импланти (напр. малки силиконови молекули) могат да изтичат не само при руптура (разкъсване), но и незабележимо през  непокътната обвивка  в околните тъкани. Колкото по-дълго престоява гръдният имплант в тялото, толкова по-вероятно е той да се разкъса. Някои, но не всички, хора с BII се оказват с разкъсан имплант.

Всички жени с гръдни импланти са системно изложени до известна степен на силикон, тъй като всички импланти имат силиконова обвивка. Възможно е имунната система да реагира на силиконовите полимери, които са били разпръснати от импланта в тялото, което води до възпаление и автоимунни проблеми. Някои хора може да са генетично предразположени да бъдат по-реактивни

Понастоящем идеята, че силиконът в медицинските изделия може да повлияе на имунната система, не е широко приета в медицината. FDA обяви през март 2019 г., че полага нови усилия за оценка на безопасността на материалите за медицински изделия, включително силикон.

Нови научни изследвания за BII

В по-голямата си част, съществуващата научна литература не показва дефинитивна връзка между гръдните импланти и автоимунните заболявания или заболявания на съединителната тъкан и не предоставя данни, че гръдните импланти причиняват тези състояния. Няколко скорошни проучвания показват, че гръдните импланти със силиконов гел са свързани с малко по-висок риск от развитие на автоимунно или съединително-тъканно заболяване.

Цитираните по-долу проучвания са с по-голяма статистическа значимост от повечето проведени до момента, поради това, че включват голям брой жени, проследявани за по-дълъг период от повечето предишни проучвания за резултатите от безопасността при жени с гръдни импланти:

 • В проучване, публикувано в Annals of Surgery през септември 2018 г., екип от изследователи от Университета в Тексас, MD Anderson Cancer Center, разглежда медицинските досиета на 99 993 жени, които са имали импланти и са били записани в дългосрочни проучвания за безопасност, съгласно изискванията на FDA. Изследователите установяват, че в сравнение с жените от общата популация, жените с импланти със силиконов гел имат 8 пъти по-висок риск от синдром на Сьогрен (автоимунно заболяване, характеризиращо се със сухота в очите и сухота в устата); 7 пъти по-висок риск от склеродермия (автоимунно заболявание, водещо до втвърдяване на кожата и съединителната тъкан) и почти 6 пъти по-висок риск от ревматоиден артрит. Слабости на изследването са, че някои от заболяванията са докладвани от пациенти и не са задължително проверени, както и че резултатите са събирани по повече от един протокол и значителен брой пациенти са отпаднали преди края на проучванията.
 • В проучване, публикувано в International Journal of Epidemiology през октомври 2018 г., екип от изследователи (включващ д-р Коен Терваерт) изследва електронните здравни досиета на 123 255 израелски жени (24 651 са с гръдни импланти със силиконов гел, а останалите без). Записите съдържат данни с давност 20 години. Изследователите установяват, че жените с гръдни импланти със силиконов гел са значително по-често диагностицирани с автоимунни или ревматоидни заболявания, като синдром на Сьогрен и саркоидоза, в сравнение с жени без гръдни импланти при сравними възраст и социално-икономически статус.

Какво може да означава всичко това за вас

 • Ако обмисляте поставяне на гръдни импланти за първи път или подмяна на вече поставени, говорете с Вашия пластичен хирург и други лекари за наличието на някои от потенциалните рискови фактори при вас, например лична или семейна анамнеза за автоимунни състояния или алергии. Ако все пак имате някой от рисковите фактори, може да е добре да обмислите алтернативи, като автоложна реконструкция.
 • Ако смятате, че може да имате BII, потърсете пластичен хирург, който има опит в лечението на такива пациенти или поне такъв, който приема сериозно притесненията Ви и не пренебрегва симптомите, които имате. Не е задължително хирургът, който би отстранил имплантите Ви да е същия, който ги е поставил.

Източници:

 1. https://www.breastcancer.org/treatment/surgery/reconstruction/types/implants/special-report/breast-implant-illness Accessed 03Sep2021
 2. American Society for Aesthetic Plastic Surgery. Breast Implant Illness – Frequently Asked Questions/Talking Points. August 2019. Available at: https://www.surgery.org/sites/default/files/BreastImplantIllness_8-21-2019_FINAL.pdf Accessed 03Sep2021
 3. Maijers MC et al. Women with silicone breast implants and unexplained systemic symptoms: a descriptive cohort study. Neth J Med. Dec. 2013: 71(10). Available at: http://www.njmonline.nl/getpdf.php?id=1392 Accessed 03Sep2021
 4. Coroneos CJ et al. US FDA Breast Implant Postapproval Studies: Long-term Outcomes in 99,993 Patients. Ann Surg. Jan. 2019; 269(1): 30–36. Available at: https://journals.lww.com/annalsofsurgery/Citation/2019/01000/US_FDA_Breast_Implant_Postapproval_Studies_.7.aspx Accessed 03Sep2021
 5. Watad A et al. Silicone breast implants and the risk of autoimmune/rheumatic disorders: a real-world analysis. Int J Epidemiol. Dec. 2018: 47(6): 1846-1854. Available at: https://academic.oup.com/ije/article/47/6/1846/5133598 Accessed 03Sep2021
 6. Wee CE, Younis J, Isbester K, et al. Understanding Breast Implant Illness, Before and After Explantation: A Patient-Reported Outcomes Study. Ann Plast Surg. 2020;85(S1 Suppl 1):S82-S86. Available at:  https://journals.lww.com/annalsplasticsurgery/Fulltext/2020/07001/Understanding_Breast_Implant_Illness,_Before_and.19.aspx Accessed 03Sep2021
 7. Cohen Tervaert JW, Colaris MJ, van der Hulst RR. Silicone breast implants and autoimmune rheumatic diseases: myth or reality. Curr Opin Rheumatol. 2017 Jul;29(4):348-354. Available at: https://journals.lww.com/co-rheumatology/Fulltext/2017/07000/Silicone_breast_implants_and_autoimmune_rheumatic.12.aspx Accessed 03Sep2021
 8. Magno-Padron DA, Luo J, Jessop TC, et al. A population-based study of breast implant illness. Arch Plast Surg. 2021;48(4):353-360. doi:10.5999/aps.2020.02117 Available at: https://www.e-aps.org/journal/view.php?doi=10.5999/aps.2020.02117  Accessed 03Sep2021
 9. Onnekink C, Kappel RM, Boelens WC, Pruijn GJM. Low molecular weight silicones induce cell death in cultured cells. Sci Rep. 2020;10(1):9558. Published 2020 Jun 12. doi:10.1038/s41598-020-66666-7 Available at: https://www-nature-com.eu1.proxy.openathens.net/articles/s41598-020-66666-7  Accessed: 03Sep2021

Още от Новини & Полезна информация

Реконструкция на гърдата след мастектомия

Реконструкция на гърдата след мастектомия

Ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване при жените. В процентно отношение той е 26.8% от всички злокачествени заболявания при нежния пол, следван от рака на гениталиите и ракът на кожата. В България всяка година се диагностицират около 3950 до 4050 нови...

Какво е BIA – ALCL?

Какво е BIA – ALCL?

Ако обмисляте поставяне или смяна на гръдни импланти, обсъдете с Вашия пластичен хирург възможните рисковете и ползите от имплантите, включително разликите между текстурирани и гладки импланти. Рискът от BIA-ALCL трябва да се обсъди като част от процеса на информирано...

FB Live събитие: Ринопластика в Турция с гост-лектор Мартина Миленкова

FB Live събитие: Ринопластика в Турция с гост-лектор Мартина Миленкова

Заповядайте на безплатното ни FB Live събитието ни: Ринопластика в Турция с гост-лектор Мартина Миленкова. С Мартина Миленкова ще си говорим за този така нашумял в последните години медико-естетичен туризъм. Защо българките предпочитат съседна Турция за ринопластика и...