Мисия, визия и цели

Запознайте се с това, в което ние от Асоциацията Пациенти на естетичната медицина вярваме и за което се стремим

Мисия и визия

Асоциация Пациенти на Естетичната медицина се стреми към изграждане на активно, информирано и обединено пациентско движение с визията за постигане и утвърждаване на високи медицински и етични стандарти в естетичната медицина.

Ние вярваме, че всички хора имат право на пълна и ясна информация по отношение на естетичната медицина. За нас здравето не е мода. Затова преди да се пристъпи към определена процедура пациентите трябва да вземат своя информиран избор.

Цели

Основните цели на АПЕМ са:

  • информиране и осигуряване взаимопомощ на пациентите на естетичната дерматология, козметологията и пластично-възстановителната и естетична хирургия
  • осигуряване на актуална и навременна информация за новостите в областта, включително потенциалните рискове и борбата с усложненията от естетично-медицинските интервенции
  • защита интересите и правата на пациентите на естетичната дерматология, козметологията, пластично-възстановителната и естетична хирургия
  • осъществяване на диалог с професионално-съсловните организации и други сдружения на специалистите, практикуващи в областта на естетичната медицина

Стани член

Член на Асоциация Пациенти на естетичната медицина може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което приема Устава на Асоциацията. Членовете на Асоциацията получават първи новините около нашата дейност, както и имат възможността да се включат в работни групи с различна тематика и да подпомагат работата на организацията. 

Желанието си да станете член на асоциацията може да заявите на имейл на apem@apem-bg.org