Общи условия

  1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между АПЕМ – Асоциация Пациенти на естетичната медицина, наричано по-долу за краткост АПЕМ, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него услуги и информационни материали на споделено интернет пространство, намиращо се на интернет адрес www.apem-bg.org, наричано по-долу за краткост САЙТ.

  1. ЗА ДОСТАВЧИКА НА САЙТА

АПЕМ осъществява нетърговска дейност по въпроси, свързани с естетичната медицина, като се стреми към изграждане на активно, информирано и обединено пациентско движение с визията за постигане и утвърждаване на високи медицински и етични стандарти в естетичната медицина.

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА

3. 1. Като организация, АПЕМ се нуждае от интернет пространство, където ПОЛЗВАТЕЛИТЕ да имат достъп до всички информационни материали на АПЕМ. Това пространство се намира на интернет адрес: apem-bg.org

3.2. Информацията в САЙТA е предназначена да предостави на потребителите обща информация по въпроси, които биха представлявали интерес за тях, но не замества преглед при медицински специалист и компетентно медицинско становище. В случай на нужда можете да се свържете за помощ с АПЕМ през сайта. Информацията в сайта не може да се ползва като последна и единствено компетентна предвид възможностите от възникване на частни случаи. Използването на САЙТА е изцяло решение на потребителите. Информацията на този САЙТ не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. Освен това САЙТЪТ може да съдържа препратки към външни източници на информация и документи, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.

3.3.Цялото съдържание на САЙТА и всички предоставени от него материали са без гаранции за пълнота, точност или навременност и в този смисъл не бихме могли да отговаряме за никакви договорни или извъндоговорни материални или нематериални вреди, настъпили след използването на САЙТА ни. АПЕМ не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация със специалист от съответната област на естетичната медицина.

3.4. Единствените лични и не анонимни данни, които сайтът използва са във Формата за Контакти и въвъ формата за абониране за бюлетина. Данните от формата за контакт са необходими, за да можем да отговорим на Вашето запитване. Те не се предоставят на трети страни и не се използват за маркетингови цели. Данните от формата за абониране за нашия бюлетин са необходими, за да можем регулярно да изпращаме бюлетина ни на вашия имейл адрес. Тези данни не се предоставят на трети страни, но могат да бъдат използвани за маркетингови цели. Имате възможност по всяко време да се отпишете от бюлетина, само с натискане на бутона “Отписвам се” в най-долната му част.

3.5. По време на ползване на сайта, САЙТЪТ обработва данни, свързани с посещения и разглеждане на отделните страници. Това са анонимни данни и са необходими за статистически цели. Можете да се запознаете и прочетете пълната Политика за поверителност.

3.6. САЙТЪТ не извършва регистрации, абонаменти, онлайн плащания, онлайн продажби и онлайн услуги. Предоставя единствено информация и полезни материали от областта на естетичната медицина.

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

4.1.Информацията, публикувана в САЙТА, принадлежи на АПЕМ и съответно попада под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, които са публикувани, са свързани с информация относно естетичната медицина в различните й форми, която цели да информира ползвателя, но не замества истинската консултация със съответното компетентно лице – медицинско или немедицинско, по частния случай на всеки отделен пациент.

4.2. Ползвателите могат да споделят статии в социалните мрежи, по имейл или по друг подходящ начин, но не могат да уронват доброто име и престиж на Асоциация Пациенти на естетичната медицина.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪБРАНА ОТ САЙТА

5.1. Всички лични данни се предоставят доброволно при използване на онлайн контактната форма и формата за абониране за бюлетина и ще се използват за оценка на дейността или комуникация за нашата дейност, за която ПОЛЗВАТЕЛЯ проявява интерес.

5.2. АПЕМ използва трети страни, доставчици на услуги, за подпомагане на определени дейности и/или при осигуряване на качествени и надеждни услуги, а именно: външни консултации със специалисти, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат лични и нелични данни. АПЕМ винаги контролира и подсигурява най-висока сигурност на данните. Когато използва трети лица – доставчици на услуги, АПЕМ разкрива само информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и има договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази информацията и да не я използва за свои маркетингови цели.

6. Използване на „бисквитки“

6.1.Сайтът apem-bg.org използва „бисквитки“- строго необходими и за функционалност и изпълнение, както и проследяващи кодове на Google Analytics, Google Ads и Facebook pixel за анализ на потребителското изживяване на Сайта. Можете да се запознаете с начина на събиране, обработване и съхраняване на информацията в Политиката ни за поверителност.

6.2. Сайтът може да се ползва от ПОЛЗВАТЕЛЯ свободно и без ограничения и информацията, която иска да прочете, изтегли или изпрати запитване чрез контактната форма, НЯМА да бъде възпрепятствана по никакъв начин дори и да не е натиснал бутона „Приемам“.

  1. Линкове към и от други сайтове

САЙТЪТ може да съдържа линкове към други уебсайтове, управлявани от други организации. Настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на сайта на АПЕМ се прилагат само за сайта apem-bg.org , затова АПЕМ ви насърчава да се запознаете и с документите за ползване и поверителност на другите уебсайтове, които посещавате. АПЕМ не носи отговорност за политиката за сигурност на други уебсайтове, дори ако използвате линкове от САЙТА, за да достигнете до тях.

Наред с това, ако сте попаднали на САЙТА чрез сайта на трето лице, АПЕМ не може да носи отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчва да проверите неговата Политика за поверителност и Общи условия.

  1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1.Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от АПЕМ, но влизат в сила само след публикуването им на САЙТА.

8.2.Ползвателите на сайта приемат новите общи условия без да е необходимо тяхното предварително уведомяване

Настоящите общи условия влизат в сила от 24. 05. 2021 г.