За пациентите

Каква е нормативната уредба по отношение на естетичната медицина, какви са вашите права като пациенти, как да направите избор на лекар и клиника?

Права на пациента в естетичните процедури

Какви права имате като пациент в България?

Видове медицински изделия

С рискове и безрискови – научете повече за видовете

Какво е Breat implants illness?

Защитаваме правото на информиран избор

BIA ALCL

Повече информация за анапластичния едроклетъчен лимфом

Как да изберете лекар и клиника

С какво да се съобразите при избора си на лекар и клиника?

Запознайте се с нормативната уредба

Кои закони и правилници защитават вашите права?