За пациентите

Каква е нормативната уредба по отношение на естетичната медицина, какви са вашите права като пациенти, как да направите избор на лекар и клиника?

Права на пациента в естетичните процедури

Какви права имате като пациент в България?

Видове медицински изделия

С рискове и безрискови – научете повече за видовете

Права на пациента извън България

Какви са вашите права като български пациент в чужбина?

Избор на медицинско изделие

Направете информиран избор за  медицинските изделия

Как да изберете лекар и клиника

С какво да се съобразите при избора си на лекар и клиника?

Запознайте се с нормативната уредба

Кои закони и правилници защитават вашите права?